Categories
Uncategorized

NV NEWS USA Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020NV NEWS USA Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020 Kênh NV NEWS USA bao gồm những nội dung sau: – Tin Tức Thời Sự Tiêu Điểm Hoa Kỳ và Thế Giới – Tin Tức …

source

9 replies on “NV NEWS USA Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020”

God will hiring president Trump to service America citizens again 2020?and God will clean up all evil lies lies evil killing unborn Americans citizens child’s ? and all fake news you?go to the toilet ?:No one ☝️ Above God laws ! You are lies too much and when you are going to the hell and will lose your tongue !

Sao nước Anh không bắt chước VC tổ chức "hoàn hoàng tránh" mừng ngày Anh Quốc chính thức ra khỏi khối Âu Châu nhỉ ? VC đã 45 năm tổ chức mừng "chiến thắng" ngày 30 tháng 4 năm 1975 ! Vậy VC hay Anh Quốc ai khôn ngoan hơn ai ?!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *