Categories
Uncategorized

NV NEWS USA Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020NV NEWS USA Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020 Kênh NV NEWS USA bao gồm những nội dung sau: – Tin Tức Thời Sự Tiêu Điểm Hoa Kỳ và Thế Giới – Tin Tức …

source

9 replies on “NV NEWS USA Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020”

God will hiring president Trump to service America citizens again 2020👈and God will clean up all evil lies lies evil killing unborn Americans citizens child’s 🧒 and all fake news you👈go to the toilet 🚽:No one ☝️ Above God laws ! You are lies too much and when you are going to the hell and will lose your tongue !

Sao nước Anh không bắt chước VC tổ chức "hoàn hoàng tránh" mừng ngày Anh Quốc chính thức ra khỏi khối Âu Châu nhỉ ? VC đã 45 năm tổ chức mừng "chiến thắng" ngày 30 tháng 4 năm 1975 ! Vậy VC hay Anh Quốc ai khôn ngoan hơn ai ?!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *