Categories
Uncategorized

NV NEWS USA 6/2/20 | Thông Điệp Liên Bang Mỹ 2020 của TT Donald TrumpNV NEWS USA 6/2/20 | Thông Điệp Liên Bang Mỹ 2020 của TT Donald Trump Kênh NV NEWS USA bao gồm những nội dung sau: – Tin Tức Thời Sự Tiêu Điểm …

source

6 replies on “NV NEWS USA 6/2/20 | Thông Điệp Liên Bang Mỹ 2020 của TT Donald Trump”

, đúng là thái độ của đảng con lừa đảng phải. Từ 3 năm nay đảng con lừa nói tất cả có gì là sự thật. Chỉ bày trò gian dối. Đảng con lừa thì cũng chỉ là con lừa. Nói gì thì nói thì vẫn có những tăng trưởng, nhiều ít tùy cái nhìn sự thật hay bóp méo của đảng con lừa

Trump đầu bò đến Quốc hội đọc diễn văn đầu năm bước chân vào Quốc hội nghênh ngang, mặt vênh vênh, váo váo, ngó ngang, ngó dọc, hai tay xốc áo vest lên làm ra vẻ tay anh chị Ma cô, Ma cạo, Trump đầu bò quay lại phía sau phó tổng thống bù nhìn và Bà đầm thép Nancy Pelosi đưa hai folder diễn văn, Bà đầm thép Nancy Pelosi rất lịch sự đưa tay ra bắt tay tên tổng thống mất dạy, vô liêm sỉ, một tên tổng thống bịp bợm ăn càn nói bậy, nổ bậy, nổ bạ, nhỏ nhoi đê tiện mang lòng căm thù Ba Nancy Pelosi không lịch sự tối thiểu đưa tay ra bắt tay Bà đầm thép Nancy Pelosi. Sau khi huênh hoang ca ngợi thành tích, nổ bậy, nổ bạ bịp bợm đám nghị gật của đảng Cộng Hòa vỗ tay ca ngợi tên đầu bò Trump vừa bước chân ra khỏi bục thuyết trình không thèm quay lại lịch sự bắt tay Bà Nancy Pelosi. Ở phía sau Trump đầu bò, Ba đầm thép Nancy Pelosi làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên, ngỡ ngàng và kính phục sự oai nghiêm can đảm của Bà Nancy Pelosi chưa một ai từng làm như Bà cho lịch sử nuoc Mỹ. "Vô tiền khoáng hậu" Bà cầm trên tay toàn bộ bài thông điệp của Trump đầu bò xé toàn bộ thông điệp ngay trước mặt tên phó tổng bù nhìn vứt lại trên mặt bàn trước bao nhiêu  ống kính truyền  hình chiếu cho toàn thể thế giới coi, đã cho thấy những gì thằng Trump đọc ngày hôm nay đều là bịp bợm cả, đáng vứt vào thùng rác. Trump đầu bò nghe tiếng xé giấy phiá sau lưng mình đau điếng tê tái chỉ muốn độn thổ để không bị nhục nhã, thật  là hổ thẹn  khinh bi phỉ nhổ vào mặt cái thằng bỏ mẹ Trump son of a bitch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *