Categories
Uncategorized

NV NEWS USA Ngày 11 Tháng 2 Năm 2020NV NEWS USA Ngày 11 Tháng 2 Năm 2020 Kênh NV NEWS USA bao gồm những nội dung sau: – Tin Tức Thời Sự Tiêu Điểm Hoa Kỳ và Thế Giới – Tin Tức Về …

source

3 replies on “NV NEWS USA Ngày 11 Tháng 2 Năm 2020”

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ông quan 5 này đi với ma mà không mặc áo giấy không mất linh hồn là may mắn lắm rồi!

Trump là kẻ tiểu nhân, gian trá , xấu xa , đang theo bước Putin trở thành kẻ độc tài được sự ủng hộ của đảng Công Hòa …
Nền dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa khi TT là người luôn thần tượng những kẻ độc tài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *